Skip to main content

HVORFOR ACUVUE®?

A doctor in a lab in front of a microscope holding up a test tube closely examining it

Å imøtekomme dine behov starter med dybdeforståelse av øynene dine, din livsstil og dine behov for synskorreksjon.

*Eventuelle kostnader kan komme i tillegg, for eksempel kostnader knyttet til synsundersøkelse. Ta kontakt med din optiker for mer informasjon. Kun for norske innbyggere 18 år og eldre. En prøveperiode per person. Kvalifisering avhengig av godkjenning fra optiker.