RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER ("COOKIES")

Velkommen

Velkommen til www.acuvue.no som er eid av Janssen-Cilag AS. Disse retningslinjene for informasjonskapsler («cookies») er utarbeidet for å beskrive hvordan vi samler inn informasjon fra deg når du besøker nettsiden vår, både gjennom cookies og andre sporingsteknologier.

Oversikt over regler for cookiesamtykke

EU-lovgivningen krever at organisasjoner som plasserer cookies via nettsider på besøkendes datamaskiner skal gi klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettsider, for å kunne få brukerens «samtykke».
For å etterkomme dette, har vi utført fire tiltak: 

 1. Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som betjenes via denne nettsiden; de formål de oppfyller, og relatert informasjon slik som utløpstid og om de er første eller tredje parts informasjonskapsler.
 2. Vurdert påtrengelsen av disse informasjonskapslene med hensyn til besøkendes forventninger til personvern. Dette er basert på informasjon som er samlet inn (i) ovenfor.
 3. Levert «klar og omfattende» informasjon om cookies på nettsider og med riktig opplysningsnivå som står i samsvar med påtrengelsen av hver cookie (Se innstillingspanel for cookies).
 4. Brukt en hensiktsmessig strategi for å innhente samtykke for nettsidecookies, med hensyn til deres bruk og påtrengelse. Visse typer cookies kan kvalifisere for juridiske unntak og, der dette er tilfelle, vil samtykke ikke være nødvendig for disse informasjonskapslene.

Samtykkestrategier som brukes på denne nettsiden

De europeiske standarder for å få samtykke til bruk av cookies og lignende sporingsteknologier (for eksempel sporing av piksler og nettsidescripts) utvikles kontinuerlig. Selv om tidligere uttrykte samtykkestrategier (kalles «opt-in»-strategier) representerer den mest lovlige robuste løsningen for innhenting av samtykke, kan de påvirke besøkendes erfaring negativt og  negativt påvirke legitim datainnsamling på nettsider.
Som et alternativ kan samtykkestrategier med underforstått samtykke gjøre det mulig for oss å anta at samtykke er gitt dersom besøkende ikke nekter informasjonskapsler (kalles «opt-out»), etter vi har gitt tydlige beskrivelser av cookies og informert hvordan disse kan blokkeres. Dette gjør det mulig for besøkende å akseptere eller avvise cookies som brukes på nettsiden.

Den aktuelle samtykkestrategien som benyttes vil avhenge av påtrengelsen av cookies, herunder tas det hensyn til:

 • hvem betjener informasjonskapselen, cookie, (dvs. en første eller tredjepart)
 • hva slags data blir innsamlet av informasjonskapselen
 • hvilke formål som oppfylles
 • hvor lenge det varer
 • på hvilken type nettside informasjonskapselen blir plassert
 • hvem bruker opplysningene

For cookies som krever samtykke, følger vi en tredelt tilnærming: 

 • for cookies med lav påtrengelse: vi gir en tydelig beskrivelse i retningslinjene og gir en enkel forklaring på hvordan du har mulighet til å avvise cookies, og vi antar at vi har fått besøkendes samtykke til å motta cookies
 • for cookies med middels påtrengelse: vi bruker samme strategi som for cookies med lav påtrengelse og gir  tilpasset informasjon om bruk av cookies på passende steder på nettsider (f.eks. rundt målrettet reklame/annonser eller annen nettsidefunksjonalitet som er avhengig av disse cookies)
 • for cookies med høy påtrengelse: vi krever forhåndssamtykke (for eksempel, ved bruk av et vindu / pop-up som krever at besøkende samtykker til disse informasjonskapslene før de blir betjent).

Underforstått samtykke for de fleste cookies: Cookies som er utplassert gjennom denne nettsiden har bare lav til middels påtrengelse.

Cookieavsløringer etter type, istedenfor ved identitet: På grunn av et betydelig antall cookies betjent gjennom nettsider, blir informasjonskapsler gruppert etter kategori (for eksempel: «reklamecookies», «analytiske cookies»). Denne grupperingen bidrar til at informasjon om cookies blir enklere og mer oversiktlige for forbrukerne å forstå.

MERK: Cookieinnstillingspanelet gir informasjon om formålet/formålene, utløpsdato og lenker til å nekte cookies.

Lenker til andre nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over cookies/sporingsteknologier på andre nettsider og at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder de nettsidene.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse retningslinjene eller informasjon om bruk på denne nettsiden, kan du kontakte oss på følgende måte:

Johnson & Johnson AB
Staffans Väg 2
SE - 191 84 Sollentuna
Sverige
nosc@visgb.jnj.com

Endringer for denne cookieretningslinjen

Dersom disse retningslinjene endres, vil de reviderte retningslinjene bli lagt ut på denne nettsiden. Disse retningslinjene ble sist oppdatert 25/02/2015

Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden 

Cookietype

Kilde

Formål

Utløp

Hvordan man blokkerer

 Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av J&J

Cookies necessary for essential website purposes and functions

Johnson & Johnson

These cookies are strictly necessary for the proper operation of our site.  They allow us to ensure the security and efficient delivery of our site.

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975cbeffa0f0 is an example of the filename for a cookie that we might set on your device.

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device one month after you last visited our website.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies.
As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's Help menu for more information.

Website enhancement cookies

Johnson & Johnson

These cookies help enhance the performance and usability of our website. For example, they may allow us to detect whether your browser can run small website programs (called 'scripts') that provide additional website functionality or enable us to remember any website preferences you set (such as font size or language preferences).

The cookie we set for this purpose is automatically removed from your device once you close your browser.

You can change your browser settings to accept or refuse these cookies. As the means vary from browser to browser, you should visit your browser's help menu for more information.

 Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier betjent av J&J tjenesteleverandører og andre selskaper

Analytics cookies and technologies

Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Some of the cookies set for this purpose are automatically removed from your device once you close your browser.
Others may last for a period of up to 24 months from your last visit to our site.

You can opt out of tracking by Google Analytics by visiting: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Advertising cookies and technologies

Pubmatic

These cookies are used to collect information about how visitors use our website in order to provide them with advertising that is better tailored to their interests on our site and/or on other websites.

Pubmatic does not serve cookies for this purpose, but may use other technologies (such as website scripts or tracking pixels) to record your interaction with our site.

You can opt out of tracking by Pubmatic by visiting here.