Skip to main content

JURIDISK MEDDELELSE

Juridisk meddelselse - Sist oppdatert: 1. oktober 2019

JURIDISK MEDDELELSE / VILKÅR OG BETINGELSER

Alt innholdet på denne Internettsiden eies eller kontrolleres av Johnson & Johnson vision, as part of Janssen-Cilag AS og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Du kan laste ned innholdet kun for personlig bruk for ikkekommersielle formål, men ingen modifisering eller fremtidig reproduksjon av innholdet er tillatt. Innholdet kan ellers ikke kopieres eller brukes på noen som helst måte.

Eierne av denne nettsiden vil ta i bruk rimelige tiltak for å implementere oppdatert og nøyaktig informasjon på denne Internettsiden, men gjør ingen representasjoner, garantier eller forsikringer i henhold til nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten av informasjonen som gis. Eierne av denne nettsiden skal ikke være ansvarlige for eventuelle skadeerstatninger eller skader som skyldes din tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til, denne Internettsiden eller fra din tillit til informasjon på denne Internettsiden. Dette webområdet er beregnet på innbyggere i Norge.

Denne Internettsiden kan inneholde lenker eller referanser til andre Internettsider, men eierne av denne siden har ikke ansvar for innholdet på slike andre sider og skal ikke være ansvarlige for eventuelle skadeerstatninger eller skader som måtte resultere fra dette innholdet. Linker til andre sider gis kun som et hjelpemiddel til brukere av denne Internettsiden.

Varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, innpakning og produkter som nevnes på dette webområdet, er beskyttet i Norge og internasjonalt. Ingen av disse kan brukes uten skriftlig tillatelse på forhånd fra eierne av dette webområdet, unntatt for å identifisere selskapets produkter eller tjenester.

All personlig identifiserbar informasjon i elektrisk kommunikasjon til denne Internettsiden er underlagt denne nettsidens Retningslinjer for personvern. Eierne av denne nettsiden skal fritt kunne bruke eller kopiere all annen informasjon i slike kommunikasjoner, inkludert ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller ekspertise som avsløres deri, for et hvilket som helst formål. Slike formål kan inkludere videreformidling til tredjeparter og/eller utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester.

Avsenderen av kommunikasjon til denne Internettsiden eller på annen måte til eierne av denne siden skal være ansvarlige for innholdet og informasjonen deri, inkludert påliteligheten og nøyaktigheten.