JURIDISK MEDDELELSE

Sist oppdatert: 2 February 2020

 

BRUKERVILKÅR

 

Vennligst les disse brukervilkårene ("avtalen") nøye. Ved å klikke "OK" eller "Jeg godtar" (eller lignende begrep) i forbindelse med denne avtalen, eller ved å bruke tjenestene (som definert nedenfor), godtar du denne avtalen. Vi anbefaler at du printer ut en kopi av denne avtalen for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer, som beskrevet nedenfor.

Denne avtalen er mellom deg og Janssen-Cilag AS (“Selskap” eller “vi” eller “oss” eller “vår”) vedrørende din bruk av Acuvue.no nettsted som ligger på https://www.acuvue.no/. (“Nettstedet”) eller mobilprogramvaren som du bruker for å få tilgang til denne avtalen (“Appen”) (samlet, “Tjenestene”).

Dersom du ikke er villig til å godta brukervilkårene i denne avtalen, ber vi om at du ikke skaffer deg tilgang til eller bruker tjenestene, eller poster eller sender inn noe materialer på dem, eller bestiller gjenstander fra dem. Vennligst les gjennom vår personvernpolicy som finnes på https://www.acuvue.no/personvern for detaljer om hva slags informasjon vi samler og hvordan vi bruker den.

DETTE NETTSTEDET ER MENT FOR OG RETTET MOT INNBYGGERE I NORGE. DU BEKREFTER AT DU ER GAMMEL NOK TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN, ELLER, DERSOM DU IKKE ER DET, HAR FÅTT SAMTYKKE FRA FORELDRE ELLER FORESATTE TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN.

DERSOM DU BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV, ELLER TIL FORDEL FOR, EN HVILKEN SOM HELST ORGANISASJON SOM DU ER TILKNYTTET, SÅ GODTAR DU BRUKERVILKÅRENE I DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV DEG SELV OG DENNE ORGANISASJONEN, OG DU BEKREFTER AT DU HAR JURIDISK MYNDIGHET TIL Å GODTA BRUKERVILKÅRENE PÅ VEGNE AV ORGANISASJONEN. Referanser til "deg" og "din" i denne avtalen refererer både til deg og en hvilken som helst slik organisasjon.

1. Vår rett til å gjøre endringer. Vi kan endre denne avtalen fra tid til annen (av hvilken som helst grunn, for eksempel endringer i funksjonene eller tjenestene som tilbys av dette nettstedet eller for å gjenspeile en endring i loven) ved å varsle deg om slike endringer på en rimelig måte, og ved å tilgjengeliggjøre en revidert avtale gjennom tjenestene. Endringene vil ikke gjelde i eventuelle tvister mellom deg og oss som oppstår før datoen vi la ut den reviderte avtalen som inneholder slike endringer eller på en annen måte varslet deg om slike endringer. Ditt klikk på "OK" eller "Jeg godtar" (eller lignende begrep) i forbindelse med denne avtalen eller din bruk av tjenestene etter eventuelle endringer, utgjør din aksept av slike endringer. Setningen "sist oppdatert" ovenfor angir når denne avtalen ble endret sist.

I den grad gjeldende rett tillater det, kan vi til enhver tid og uten ansvar endre eller avbryte hele eller deler av tjenestene (for eksempel for å gjenspeile endringer i relevante lover, for å beskytte tjenestens sikkerhet eller for å gjennomføre rimelige tekniske justeringer og forbedringer, for å endre tjenestene og funksjonene som tilbys av nettstedet); belaste, endre eller frafalle eventuelle avgifter som kreves for å bruke tjenestene der det er rimelig nødvendig; eller tilby muligheter til noen eller alle brukere, etter eget skjønn. Vi vil forsøke å varsle deg med rimelige midler (i) om enhver endring som vil ha en vesentlig negativ effekt på din bruk av tjenestene som en helhet; og (ii) enhver vesentlig økning i avgiftene som belastes av oss for bruk av tjenestene.

2. Ansvarsfraskrivelse

INFORMASJON, INKLUDERT ENHVER ANBEFALING OG RÅD GITT SOM ET LEDD I TJENESTENE, ER KUN MENT FOR OPPLYSENDE OG INFORMASJONSMESSIGE HENSYN. DEN ER IKKE MENT SOM MEDISINSKE RÅD ELLER HELSERÅD, ELLER TIL BRUK FOR MEDISINSKE DIAGNOSER ELLER BEHANDLING FOR INDIVIDUELLE PROBLEMER. DEN ER HELLER IKKE MENT SOM EN ERSTATNING AV PROFESJONELL RÅDGIVNING ELLER TJENESTER FRA KVALIFISERT HELSEPERSONELL SOM ER KJENT MED DINE UNIKE FAKTA. SPØR ALLTID OM RÅD FRA LEGEN DIN ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL OM DIN MEDISINSKE TILSTAND FØR DU GÅR I GANG MED ENHVER NY BEHANDLING. DIN BRUK AV TJENESTENE ER UNDERLAGT DE YTTERLIGERE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER SOM KAN FOREKOMME GJENNOM TJENESTENE.

VI FRASKRIVER OSS ETHVERT ANSVAR FOR ENHVER KONSEKVENS SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE KNYTTES TIL ENHVER HANDLING ELLER MANGLENDE HANDLING FORETATT AV DEG BASERT PÅ INFORMASJON, ELLER ANNET MATERIALE LEVERT SOM ET LEDD I TJENESTENE. SELV OM VI STREBER ETTER Å HOLDE INFORMASJONEN SOM LEVERES AV TJENESTENE NØYAKTIG, KOMPLETT OG OPPDATERT, GIR VI INGEN GARANTIER, OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP SOM ER KNYTTET TIL NØYAKTIGHETEN, KOMPLETTHETEN ELLER AKTUALITETEN AV INFORMASJONEN SOM LEVERES SOM EN DEL AV TJENESTENE.

3. Informasjon sendt gjennom tjenestene. Din innsending av informasjon gjennom tjenestene er underlagt vår personvernpolicy, som ligger på https://www.acuvue.no/personvern inkludert vår Cookie-Policy, som ligger på https://www.acuvue.no/cookie-retningslinjer.

4. Jurisdiksjonelle spørsmål Tjenestene er kanskje ikke aktuelle eller tilgjengelige for bruk i enkelte jurisdiksjoner. Enhver bruk av tjenestene foregår på egen risiko, og du må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter når du bruker tjenestene. Vi kan begrense tilgjengeligheten av tjenestene når som helst, helt eller delvis, til enkelte personer eller geografiske områder som vi velger, etter eget skjønn, av saklige grunner (for eksempel for å overholde relevante lover og forskrifter, for å beskytte sikkerheten til tjenestene eller å for gjennomføre rimelige tekniske tilpasninger).

5. Akseptabel bruk og regler. Du må ikke:

 • Poste, overføre eller på annen måte tilgjengeliggjøre gjennom eller i forbindelse med tjenestene materiale som er eller kan være: (a) truende, trakasserende, nedverdigende, hatefullt, skremmende eller på annen måte ikke respekterer andres rettigheter og verdighet; (b) ærekrenkende, injurierende eller bedragerisk; (c) uanstendig, upassende, pornografisk eller på annen måte støtende; eller (d) beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, retten til forretningshemmeligheter, retten til privatliv eller personvern eller andre former for rettigheter, uten skriftlig skriftlig samtykke fra innehaver av rettigheten.
 • Poste, overføre, eller på annen måte tilgjengeliggjøre gjennom eller i forbindelse med tjenestene virus, orm, trojansk hest, påskeegg, tidsbombe, spionprogramvare eller annen datakode, filer eller programmer som er, eller potensielt kan være skadelig, invaderende, eller har til hensikt å skade, overta driften av, eller overvåke bruken av, enhver maskinvare, programvare eller utstyr (samlet, et "Virus").
 • Bruke tjenestene til kommersielt bruk, inkludert bruk for kommersielle formål eller kommersielle formål som vil være til nytte for deg på en hvilken som helst måte.
 • Bruke tjenestene til et formål som involverer svindel eller er ulovlig på andre måter.
 • Samle informasjon om brukere av tjenestene på noen måte, inkludert gjennom dekompilering.
 • Forstyrre driften av tjenestene, serverne eller nettverkene som brukes til å gjøre tjenestene tilgjengelige, inkludert ved hacking eller vandalisering (defacing) av enhver del av tjenestene, eller bryte med et krav eller en retningslinje for slike servere eller nettverk.
 • Begrense eller forhindre enhver annen person fra å bruke tjenestene.
 • Reprodusere, endre, tilpasse, oversette, lage arbeid avledet fra, selge, leie, låne, tidsdele, distribuere eller på annen måte utnytte deler av (eller bruk av) tjenestene, ut over det som er uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen, uten vårt uttrykkelige skriftlig samtykke på forhånd.
 • Dekompilere eller demontere enhver del av av tjenestene, unntatt der en slik begrensning er uttrykkelig forbudt i henhold til gjeldende lovverk.
 • Fjerne noen opphavsretts-, varemerke- eller andre rettighetsmarkeringer fra tjenestene.
 • Inkorporere noen del av tjenestene inn i ethvert produkt eller enhver tjeneste, uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke på forhånd.
 • Systematisk laste ned og lagre tjenestenes innhold.
 • Bruke en hvilken som helst robot, spider, søke-/innhentingsprogramvare eller annen manuell eller automatisk enhet til innhenting, indekser, "scrape," "data mining" eller på annen måte samle tjenesteinnhold, eller reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av tjenestene, uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke på forhånd. Til tross for det foregående og underlagt overholdelse av enhver instruksjon oppført i robots.txt-filen som finnes i rotkatalogen til tjenestene, gir vi operatørene av offentlige søkemotorer tillatelse til å bruke spider til å kopiere materialer fra tjenestene utelukkende til formål om (og utelukkende i den grad det er nødvendig for) å offentliggjøre søkbare indekser av slike materialer, men ikke cacher eller arkiver av slike materialer. Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle en slik tillatelse, enten generelt eller i spesifikke tilfeller, til enhver tid og uten varsel.

Du er ansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og betale for all maskinvare, telekommunikasjons- og andre tjenester som trengs for at du skal kunne bruke tjenestene.

6. Produkter. Tjenestene kan tilgjengeliggjøre oppføringer, beskrivelser og bilder av varer eller relaterte kuponger eller rabatter (samlet, "Produkter"), samt referanser og lenker til produkter. Vi forsøker å beskrive produktene som er tilgjengelig på våre tjenester så nøyaktig som mulig, og å vise de nyeste oppdateringene av produktpakken. Vi gir ingen garantier om komplettheten, nøyaktigheten, påliteligheten, gyldigheten eller aktualiteten til slike oppføringer, beskrivelser eller bilder (inkludert alle funksjoner, spesifikasjoner og priser som er inkludert i det).

7. Elektronisk kommunikasjon. Informasjonen som kommuniseres som en del av tjenestene kan utgjøre en elektronisk kommunikasjon. Når du kommuniserer med oss gjennom tjenestene eller via andre former for elektronisk media, for eksempel e-post, så kommuniserer du elektronisk med oss. Du samtykker til at vi kan kommunisere elektronisk med deg, underlagt lokal personvern- og antispam-lovgivning, og at slik kommunikasjon, samt varslinger, opplysninger, avtaler og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilsvarer skriftlig kommunikasjon og skal ha samme virkning og effekt som om de var skriftlige og signert av parten som sender kommunikasjonen.

8. Registrering. Det kan kreves at du registrerer deg for at du skal kunne bruke tjenestene. Vi kan avvise, eller kreve at du endrer ethvert brukernavn, passord eller annen informasjon som du oppgir. Ditt brukernavn og passord er kun til personlig bruk. Du er eneansvarlig for å opprettholde hemmelighold av din legitimasjon og for å begrense tilgangen til din mobilenhet, datamaskin og/eller andre måter å få tilgang til tjenestene. Vi er ikke ansvarlige for noen bruk av dine legitimasjoner forårsaket av at du ikke har hemmeligholdt dem. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter som skjer på din konto, enten du vet om det eller ikke. Du må straks varsle oss om hvilken som helst uautorisert bruk av dine legitimasjoner eller brukerkonto som du blir oppmerksom på. Vi anbefaler at du, i den grad du får tilgang til tjenestene via en mobilenhet, beskytter enheten med passord.

Du samtykker til at all informasjon du oppgir til oss er oppdatert, nøyaktig og fullstendig, og at du vil holde slik informasjon oppdatert ved å varsle oss om eventuelle endringer.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte en hvilken som helst konto til enhver tid etter eget skjønn, herunder, men ikke begrenset til, ved brudd på disse brukervilkårene, enhver svindel eller misbruk eller feilaktig fremstilling som du eller andre som bruker kontoen din foretar.

9. Profiler og forum. Du kan få tillatelse til å tilgjengeliggjøre visse opplysninger eller materialer (begge, en "Innlevering") i forbindelse med tjenestene, inkludert på profilsider eller interaktive funksjoner. Vi har ingen kontroll over og er ikke ansvarlige for noen innleveringer, bruk eller misbruk av tredjeparter av innleveringer eller for dine samhandlinger med andre brukere. Brukere er ansvarlige for sine egne handlinger. Hvis du velger å gjøre din personlige eller annen informasjon offentlig tilgjengelig gjennom tjenestene, gjør du det på egen risiko.

Du erkjenner at alle forum innholder meninger og syn fra andre brukere. Du erkjenner videre at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten av noen innleveringer på nettstedet. Du forstår og godtar at alle innleveringer er eneansvaret til den personen som postet innleveringen. Du forstår og godtar at du vil vurdere og ta all risiko knyttet til bruken av enhver innlevering, herunder enhver tillit til nøyaktigheten, komplettheten eller nyttigheten av slike innleveringer.

10. Vår rett til å bruke innleveringer. Ingenting i denne avtalen innebærer en overføring av rettighetene til dine innleveringer. For hver innlevering, gir du oss en verdensomspennende, royalty free, fullt ut betalt, ikke-eksklusiv, permanent, ugjenkallelig, overførbar og fullt viderelisensierbar (gjennom flere nivåer), uten ytterligere kompensasjon til deg eller noen tredjepart, til å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), opprette avledet arbeid basert på, tilpasse, lagre og på annen måte bruke, analysere og utnytte slike innleveringer, og å kontakte deg om innleveringen din, i ethvert format eller medium som nå er kjent eller som senere blir utviklet, og til ethvert formål (herunder promoterende formål, for eksempel testimonial og reklame).

Vi har rett til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap, eller teknikker som finnes i eller er avledet fra enhver innlevering til et hvilket som helst formål, herunder utvikling, produksjon og markedsføring av produkter. Derfor må du ikke sende inn eller sende oss noen ideer, forslag eller materialer som du ønsker å holde hemmelig eller som du forventer å motta kompensasjon for. Du vil ikke ha noe krav mot oss hva gjelder noen bruk eller ikke-bruk av innleveringer. Når du sender inn innleveringer, forstår du at vi vil ha rett, men ikke forpliktelse til å bruke, vise og publisere ditt navn, bilde, likhet, stemme, fremføring, biografisk informasjon og/eller uttalelser over hele verden, i all evighet på tjenester og på eventuelle tilknyttede eller etterfølgernettsteder eller sosiale medier som eies eller drives av oss eller våre partnere. Hvis vi tar i bruk noen av disse rettighetene, forstår og godtar du at du ikke vil motta kompensasjon, betaling, varsel eller kildehenvisning, og du vil heller ikke ha noen mulighet til å godkjenne hvordan vi bruker dem.

I tillegg, hvis du gir oss ideer eller forslag ("Tilbakemelding"), vil vi anse slike tilbakemeldinger som en innlevering. Du samtykker til at tilbakemeldingene ikke er konfidensielle, og at du gir dem gratis, uoppfordret og uten begrensning, og det gir oss ikke noen forpliktelse i forbindelse med en slik tilbakemelding.

Du bekrefter at (a) du har alle rettigheter som kreves for å gi lisensene gitt i denne delen, (b) dine innleveringer er komplette og nøyaktige, og (c) dine innleveringer og din formidling av dem til oss er ikke bedragersk eller på annen måte bryter gjeldende lovverk eller rettighetene til en tredjepart.

Vi kan innføre en maksimal mengde lagringsplass for innleveringer på tjenestene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap og skade du måtte lide som følge av sletting eller manglende lagring av meldinger, kommunikasjon eller andre innleveringer knyttet til det å opprettholde maksimal mengde lagringsplass.

11. Overvåke bruk av tjenesten. Vi kan (men har ingen forpliktelse til å) overvåke, evaluere, endre eller fjerne innleveringer før eller etter at de vises på tjenestene, eller analysere din tilgang til, eller bruk av tjenestene. Vi kan gi informasjon om din tilgang til og bruk av tjenestene, omstendighetene rundt overføringen av innleveringer, og personlig informasjon om brukere som stiller innleveringer til rådighet, i hvert tilfelle i henhold til gjeldende lovverk eller en anmodning fra en domstol eller annen offentlig myndighet, eller på annen måte i henhold til vår personvernpolicy.

12. Dine rettigheter til å bruke tjenestene . Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter i tjenestene, herunder nettstedet og appen, tilhører oss eller våre lisensgivere. Du har ingen rettigheter i eller til tjenestene, annet enn retten til å få tilgang til dem i henhold til denne avtalen. Med forbehold om at du overholder denne avtalen, og bare i varigheten av denne avtalen: (a) kan du se en kopi av nettstedet på en enkelt enhet, utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk; (b) vi tillater deg, på en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbart grunnlag, å installere og bruke appen på en enhet du eier eller kontrollerer, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Appen er lisensiert (ikke solgt) til deg. Hvis du ikke overholder denne avtalen, må du umiddelbart slutte å bruke tjenestene, og slette appen fra enheten din. Du er ansvarlig for å holde enheten din trygg og beskytte den på riktig måte.

13. Selskapets eiendomsrettigheter. Vi og våre leverandører eier tjenestene, som er beskyttet av proprietære rettigheter og lover, herunder alle våre merkenavn, varemerker og servicemerker og tilhørende logoer. Alle merkenavn, varemerker, servicemerker og logoer (samlet, "Merker") på tjenestene som ikke eies av oss tilhører deres respektive eiere. Du må ikke bruke våre merker i forbindelse med noe produkt eller tjenester som ikke er våre eller på noen som helst måte er egnet til å skape fare for foreksling. Ingenting på tjenestene bør tolkes som rett til å bruke noen merker uten eksplisitt skriftlig forhåndsgodkjennelse fra eieren.

14. Tredjepartsmaterialer; Lenker. Tjenestene kan tillate tilgang til tredjepartsinformasjon, produkter, tjenester og annet materiale, herunder innleveringer (samlet, "Tredjepartsmaterialer"), og inkludert enhver tilgang via lenker. Vi kontrollerer ikke, støtter ikke og er ikke ansvarlige for noen tredjepartsmaterialer. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke tredjepartsmaterialer, og vi kan når som helst blokkere eller deaktivere tilgang til tredjepartsmaterialer. Din tilgang til eller bruk av tredjepartsmaterialer er på egen risiko og er underlagt ytterligere vilkår, betingelser og retningslinjer som gjelder for slike materialer.

15. Tilleggsbetingelser. Tilleggsbetingelser kan regulere visse funksjoner eller innholdet i Tjenestene, for eksempel tilbud, prisutdelinger, konkurranser og lotteri. Ved å delta i enhver aktivitet som en del av tjenestene som reguleres av tilleggsbetingelser, som en prisutdeling, konkurranse eller lotteri med offisielle regler, godtar du at du vil bli underlagt disse tilleggsbetingelsene i tillegg til disse brukervilkårene.

16. ANSVARSFRASKRIVELSE. . I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT, BLIR TJENESTENE GJORT TILGJENGELIG FOR DEG PÅ EN "SOM DEN ER", "HVOR DEN ER" OG "HVOR TILGJENGELIG" BASIS, UTEN NOEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN DISSE ER UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT.

VI FRASKRIVER OSS ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTENE I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTREDELSE OG EIERSKAP.

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK OG UNDERLAGT VILKÅR OG BETINGELSER ELLER RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR BRUK AV TREDJEPARTSMATERIALER SOM ANGITT I SEKSJON 13, BLIR TREDJEPARTSMATERIALER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG PÅ EN "SOM DEN ER" HVOR DEN ER" OG "HVOR TILGJENGELIG" BASIS, UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, ENTEN DISSE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. VI FRASKRIVER OSS ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL TREDJEPARTSMATERIALER.

UTEN Å BEGRENSE GENERELLITETEN TIL DET FOREGÅENDE, I STØRST MULIG GRAD TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, GIR VI INGEN GARANTIER FOR AT TJENESTENE VIL VÆRE SIKRE, AT ETHVERT BRUKERNAVN, PASSORD ELLER ANDRE SIKKERHETSGREP SOM DU KAN BRUKE ELLER LA ANDRE BRUKE I FORBINDELSE MED TJENESTENE VIL FORHINDRE UAUTORISERT TILGANG TIL DIN KONTO ELLER RELATERT INFORMASJON, ELLER AT TJENESTEKONTOEN DIN ELLER RELATERT INFORMASJON IKKE VIL BLI BENYTTET ELLER MISBRUKT AV EN TREDJEPART.

ALLE ANSVARSFRASKRIVELSER AV NOE SLAG I DENNE AVTALEN (INKLUDERT I DENNE DELEN OG ANDRE STEDER I DENNE AVTALEN) GJELDER TIL FORDEL FOR BÅDE SELSKAPET OG DETS KONSERNSELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE AKSJONÆRER, AKSJEEIERE, DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE, AFFILIERTE, AGENTER, REPRESENTANTER, LISENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTELEVERANDØRER, OG DERES RESPEKTIVE ETTERFØLGERE OG STEDFORTREDERE (SAMLET, "SELSKAPSPARTENE").

Selv om vi tar rimelig grep for å forsøke å opprettholde tjenestenes punktlighet, integritet og sikkerhet, kan vi ikke garantere at de er eller vil forbli oppdaterte, komplette, korrekte eller sikre, eller at tilgangen til dem vil være uavbrutt. Tjenestene kan inneholde unøyaktigheter, feil og materialer som er i konflikt med denne avtalen. I tillegg kan tredjeparter gjøre uautoriserte endringer i tjenestene. Hvis du blir oppmerksom på en slik endring, vennligst bruk linken på Kontakt oss https://www.acuvue.no/kontakt-oss og gi en beskrivelse av en slik endring og dens plassering på tjenestene.

17. ANSVARSBEGRENSNING. INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER, UTELUKKER ELLER MODIFISERER ELLER PÅSTÅR Å BEGRENSE, UTELUKKE ELLER MODIFISERE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK.

MED HENSYN TIL ETHVERT VILKÅR OG ENHVER GARANTI SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT, I DEN GRAD DET ER TILLAT I GJELDENDE RETT, ER VÅRT ANSVAR BEGRENSET TIL (ETTER VÅRT VALG) OMLEVERING ELLER REFUSJON AV BETALINGEN FOR DEN AKTUELLE DELEN AV TJENESTENE.

I DEN GRAD SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT: (A) VIL VI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFBARE TAP AV NOE SLAG, ELLER TAP SOM IKKE VAR RIMELIG FORUTSIGBARE FOR DEG ELLER OSS PÅ DET TIDSPUNKTET DU SAMTYKKET TIL DENNE AVTALEN, SOM OPPSTÅR UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, ELLER I HENHOLD TIL KONTRAKT, OPPREISNINGSERSTATNING (HERUNDER PÅ GRUNN AV UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI (SAMLET, "INDIREKTE TAP"). TAP ELLER SKADE ER FORUTSIGBART DERSOM DET ENTEN ER ÅPENBART AT DET VIL SKJE ELLER HVIS BÅDE DU OG VI VISSTE AT DET KUNNE SKJE, PÅ TIDSPUNKTET DA KONTRAKTEN BLE INNGÅTT.

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAP AV NOE SLAG SOM FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE ELLER FRA PRODUKTER, ELLER TREDJEPARTSMATERIALER, HERUNDER FRA VIRUS SOM KAN OVERFØRES I DEN FORBINDELSE.

SELSKAPSPARTENE UTELUKKER ELLER BEGRENSER PÅ INGEN MÅTE SITT ANSVAR OVERFOR DEG HVOR DET VILLE VÆRE ULOVLIG Å GJØRE DET. DETTE KAN INKLUDERE ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET ELLER UAKTSOMHET HOS VÅRE ANSATTE, AGENTER ELLER UNDERLEVERANDØRER, OG FOR SVINDEL ELLER BEDRAGERI.

VÅRT MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER, TAP OG HANDLINGER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, ENTEN DET ER I KONTRAKT ELLER UTENFOR KONTRAKT (HERUNDER FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, VIL IKKE OVERSTIGE (A) DET TOTALE BELØPET, HVIS NOE, BETALT AV DEG TIL OSS FOR Å BRUKE TJENESTENE; PÅ (B) TI AMERIKANSKE DOLLAR ($10).

ALLE BEGRENSNINGER AV ANSVAR AV NOE SLAG I DENNE AVTALEN (INKLUDERT I DENNE DELEN OG ANDRE STEDER I DENNE AVTALER) GJELDER TIL FORDEL FOR BÅDE SELSKAPET OG DETS KONSERNSELSKAPER.

MED HENSYN TIL ETHVERT VILKÅR OG ENHVER GARANTI SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL GJELDENDE RETT, I DEN GRAD DET ER TILLAT AV GJELDENDE RETT, ER VÅRT ANSVAR BEGRENSET TIL (ETTER VÅRT VALG) OMLEVERING ELLER REFUSJON AV KOSTNADEN FOR DEN AKTUELLE DELEN AV TJENESTENE.

18. Krav fra tredjepart. Hvis vi blir saksøkt av en tredjepart som følge av ditt brudd på denne avtalen, eller din krenkelse av en rettighet som tilligger en tredjepart, vil du i høyeste grad tillatt under gjeldende rett være ansvarlig for alt av ansvar, erstatning, idømt erstatningsansvar, tap, kostnader, utgifter og avgifter (herunder advokatutgifter) pådratt av selskapspartene.   

19. Oppsigelse. Du kan slutte å bruke tjenestene, og dermed si opp denne avtalen, når som helst. Vi kan si opp eller suspendere din bruk av tjenestene dersom du ikke overholder denne avtalen, involverer deg i en hver form for svindel eller misbruk, eller hvis du eller noen som bruker din konto, gir feilaktig informasjon til oss. Når det er rimelig under omstendighetene, vil vi gi deg minst tjuefire (24) timers varsel om oppsigelse eller suspensjon, forutsatt at hvis vi med rimelighet mener du har vesentlig misligholdt denne avtalen, kan vi umiddelbart si opp eller suspendere deg. Ved enhver oppsigelse eller suspensjon vil din rett til å bruke tjenestene umiddelbart opphøre, og vi kan uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart, umiddelbart deaktivere eller slette ditt brukernavn, passord og konto, og alle tilknyttede materialer, uten plikt til å gi ytterligere tilgang til slike materialer. Dine forpliktelser under denne avtalen skal gjelde også etter utløp eller oppsigelse av denne avtalen.

20. Gjeldende lov; Jurisdiksjon. Med mindre annet følger av gjeldende lover, er denne avtalen regulert av og skal tolkes i samsvar med norsk rett, uten hensyn til dets lovvalgsprinsipper. Alle tvister mellom deg og oss som oppstår som følge av eller relatert til tjenestene eller denne avtalen, enten de er basert i kontrakt, erstatningsrett, vedtekt, svindel, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori og inkluderer ikke-kontraktsmessige tvister eller krav, vil være underlagt eksklusiv jurisdiksjon ved de alminnelige, norske domstoler.

21. Filtrering. Foreldrekontroll-beskyttelse (for eksempel maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) er kommersielt tilgjengelig og kan hjelpe deg med å begrense tilgangen til materiale som kan være skadelig for eller upassende for mindreårige. Informasjon som identifiserer nåværende leverandører av slike beskyttelser (som vi ikke støtter) er tilgjengelig på https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

22. Informasjon eller klager. Hvis du har spørsmål eller en klage angående tjenestene, vennligst bruk linken på Kontakt oss https://www.acuvue.no/kontakt-oss. Innbyggere i Norge kan klage på avtalevilkår eller markedsføring ved å kontakte Forbrukertilsynet, https://www.forbrukertilsynet.no/tips-eller-klage

23. Brudd på opphavsrett. Hvis du mener i god tro at materiale som er tilgjengelig på tjenestene, krenker opphavsretten din, kan du skrive til oss i post og be om at vi fjerner slikt materiale eller blokkerer tilgang til det. Vennligst vær nøyaktig om identiteten og plasseringen av de påståtte krenkende materialene. Hvis du i god tro mener at noen feilaktig har levert inn varsel om brudd på opphavsretten mot deg, kan du sende oss et skriftlig motvarsel. Varsler og motvarsler må sendes via linken Kontakt oss https://www.acuvue.no/kontakt-oss. I tillegg til å kontakte oss ved å klikke Kontakt oss https://www.acuvue.no/kontakt-oss, i USA kan også selskapets agent for klager knyttet til DMCA (Digital Millennium Copyright Act) nås skriftlig på følgende adresse:

Trademark Law Department

Johnson & Johnson

One Johnson & Johnson Plaza

New Brunswick, NJ 08933

 

Denne adressen kan også brukes til å kontakte oss om krav relatert til brudd på opphavsretten i jurisdiksjoner utenfor USA, eller du kan kontakte oss ved å klikke Kontakt oss https://www.acuvue.no/kontakt-oss.

24. Eksportkontroll . Tjenestene er underlagt amerikanske eksportkontrollrestriksjoner. Vi vil ikke bevisst gjøre tjenestene tilgjengelige for deg hvis du er, og du bekrefter at du ikke er, (a) lokalisert i, eller innbygger eller statsborger i et hvilket som helst land som er underlagt en embargo eller handelssanksjon fra den amerikanske regjeringen (for tiden Cuba, Iran, Sudan, Syria og Krim-regionen i Ukraina) (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for mer informasjon om amerikanske sanksjoner); eller (b) på noen av de amerikanske regjeringslister over begrensede sluttbrukere (for eksempel, inkludert på listen “Specially Designated Nationals” tilgjengelig på http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Fremadrettede uttalelser. Uttalelser som vises på Tjenestene som angår oss, våre partnere eller vår og deres ledelse, og som ikke er historiske fakta, er "fremadrettede uttalelser." Fremadrettede uttalelser er bare spådommer, og faktiske fremtidige hendelser kan avvike vesentlig fra de som diskuteres i enhver fremadrettende uttalelse. Ulike eksterne faktorer og risikoer påvirker vår virksomhet, marked, produkter, tjenester og priser. Disse faktorene og risikoene er beskrevet i vår nåværende årsrapport innlevert til SEC og i andre arkiveringer som vi lager med SEC. Du kan få tilgang til de nyeste SEC-filene via SEC EDGAR-systemet som ligger på www.sec.gov, eller du kan få disse arkiveringene direkte fra oss uten kostnad. Vi frasier oss enhver forpliktelse eller ansvar for å oppdatere, revidere eller supplere eventuelle fremadrettede uttalelser eller andre uttalelser som vises på tjenestene.

26. Andre viktige begreper. Denne avtalen innebærer ikke, og skal ikke tolkes som den innebærer, noen form for partnerskap, joint venture, arbeidsgiver-ansatt, agentur, eller franchisegiver-franchiseleverandørforhold mellom deg og selskapet. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av annen grunn umulig å håndheve, skal resterende bestemmelser i denne avtalen ikke berøres derav og skal anses fortsatt å være gyldige og rettskraftige. Du skal ikke overdra, overføre eller viderelisensiere noen eller alle dine rettigheter eller forpliktelser i denne avtalen uten vårt forutgående eksplisitte skriftlige samtykke. Vi kan overdra, overføre eller viderelisensiere hvilken som helst eller alle våre rettigheter eller forpliktelser i denne avtalen uten begrensninger. Ingen fraskrivelse fra noen av partene for brudd eller mislighold under denne avtalen vil bli ansett som en fraskrivelse av noe foregående eller påfølgende brudd eller mislighold. Overskrifter, bildetekst eller avsnittstitler er kun brukt for å skape oversikt, de definerer eller forklarer på ingen måte avsnitt eller bestemmelser. Alle uttrykk angitt i entall skal ha samme betydning når de brukes i flertall, i den grad det er hensiktsmessig og med mindre annet er angitt. Enhver bruk av begrepet "inkludert" eller variasjoner derav i denne avtalen skal forstås som om det var etterfulgt av uttrykket "men ikke begrenset til." Denne avtalen, inkludert vilkår og betingelser som er innlemmet heri, utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet i sakens anledning, og erstatter alle tidligere eller samtidige skriftlige eller muntlige avtaler eller overenskomster mellom deg og selskapet i denne forbindelse. Varsler til deg (inkludert varsler om endringer i denne avtalen) kan gjøres ved at de legges ut på tjenesten eller sendes via e-post (inkludert i hvert tilfelle via lenker), eller via vanlig post. Uten begrensning skal en trykt versjon av denne avtalen og av ethvert varsel gitt elektronisk være godtakbart i rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller knyttet til denne avtalen, i samme grad og underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter og -oppføringer som opprinnelig ble generert og lagret i trykt form. Selskapet skal ikke være ansvarlig for eventuell unnlatelse av å oppfylle forpliktelser som skyldes forhold utenfor dets kontroll.

27. Apple-spesifikke vilkår. I tillegg til at du godtar de foregående vilkårene og betingelsene, og uansett om noe er i strid med disse, gjelder følgende bestemmelser med hensyn til din bruk av hvilken som helst versjon av Appen som er kompatibel med iOS-operativsystemet til Apple Inc. (“Apple”). Apple er ikke part i denne avtalen, og eier ikke og er ikke ansvarlig for Appen. Apple gir ingen garantier for Appen bortsett fra, dersom det skulle komme til anvendelse, å refundere kjøpesummen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold eller andre støttetjenester til Appen, og skal ikke holdes ansvarlig for andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter i forbindelse med Appen, inkludert eventuelle tredjeparts produktansvarskrav, krav i forbindelse med at Appen ikke er i samsvar med gjeldende lovbestemte eller lovgivningsmessige krav, krav som følger av forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning, og krav med hensyn til brudd på immaterielle rettigheter. Eventuelle henvendelser eller klager knyttet til bruken av Appen, inkludert de som gjelder immaterielle rettigheter, må rettes til selskapet i samsvar med avsnittet "Informasjon eller klager" over. Lisensen du har fått med dette er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke Appen på et Apple-merket produkt som bruker Apples iOS-operativsystem og eies eller kontrolleres av deg, eller som på annen måte er tillatt i henhold til reglene for bruk som er angitt i Vilkår for bruk i Apples App Store. Videre må du overholde vilkårene i enhver tredjepartsavtale som gjelder for deg når du bruker Appen, for eksempel din trådløse datatjenesteavtale. Apple og Apples datterselskaper er tredjeparter i denne avtalen og har, når du godtar vilkårene i denne avtalen, rett til (og vil bli ansett å ha akseptert retten til) å håndheve denne avtalen ved å være tredjepart. Uavhengig av det som er nevnt over, er selskapets rett til å inngå, oppheve eller avslutte eventuelle endringer, frafall eller forlik i henhold til denne avtalen ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.