BRUKSANVISNING

Følgende symboler kan forekomme på etiketten eller esken for ACUVUE® kontaktlinser.

Symbol Definisjon Beskrivelse

Referanse #

ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Produsent Angir produsenten av det medisinsk-tekniske produktet 5.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Produksjonsdato Angir datoen då det medisinsk-tekniske produktet ble produsert 5.1.4
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Brukes innen (utløpsdato) Angir datoen da det medisinsk-tekniske produktet ikke lenger skal brukes 5.1.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Lotnummer Angir produsentens lotnummer slik at partiet kan identifiseres 5.1.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Sterilisert med damp eller tørrvarme  Angir at et medisinsk-teknisk produkt er sterilisert med dampvarme eller tørrvarme 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Ikke bruk flere ganger (engangsbruk) Angir et medisinsk-teknisk produkt som er beregnet for engangsbruk 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Se bruksanvisningen for bruk Indikerer at brukeren må se bruksanvisningen for bruk 5.4.3

Få offisielt bruksanvisning for alle ACUVUE® kontaktlinser her.

ACUVUE® 2
ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS 
ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS for ASTIGMATISM
ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA 
with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 

BRUKSANVISNING

ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe®
ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL
1-DAY ACUVUE® TruEye® (narafilcon A)

BRUKSANVISNING