ALDERSRELATERT MAKULADEGENERASJON

(AMD) er en øyelidelse som typisk utvikler seg hos eldre mennesker. Det er to typer AMD: Tørr AMD er vanligst, utvikler seg gradvis og kan føre til et visst synstap. Våt AMD utvikler seg raskere og kan føre til mer alvorlig synstap. Begge tilstandene kan forekomme samtidig.

Symptomer

Tørr AMD fører til gradvis synstap i den sentrale delen av synsfeltet, gjør det forvrengt og uskarpt, og gjenstander ser ut som de har uvanlig størrelse eller form. Sidesynet er ofte intakt. Med våt AMD får du et lignende synstap, men det skjer raskere.

Årsaker

AMD oppstår når makula (den gule flekk), det sentrale området i øyets netthinne, slutter å fungere effektivt.

Det finnes foreløpig ingen behandling for tørr AMD, selv om daglige aktiviteter kan gjøres enklere med godt lys, stor skrift og forstørrelsesglass.

Våt AMD behandles noen ganger med medikamenter eller laserkirurgi. Behandlingen vil ikke alltid forbedre synet, men kan bidra til å forhindre ytterligere synstap.

Ernæringstilskudd, enkelte mattyper som f.eks. grønne grønnsaker, og røykestopp kan bidra til å forsinke utviklingen av AMD.

KOM I GANG MED KONTAKTLINSER

* Eventuelle kostnader kan komme i tillegg, for eksempel kostnader knyttet til kontaktlinseundersøkelse. Ta kontakt med din optiker for mer informasjon. Kun norske innbyggere 18 år og eldre. En prøveperiode per person.