GLAUKOM

Grønn stær er et samlebegrep på en gruppe øye problemer som kan påvirke synet ditt. Det er mange risikofaktorer, men det er vanligere hos eldre og tilstanden kan være arvelig.

Symptomer

Det er vanlig at man ikke har noen symptomer i starten, men hvis tilstanden ikke behandles kan grønn stær skade øynene og føre til permanent synstap. Derfor er det viktig med regelmessige synsundersøkelser så det kan oppdages så tidlig som mulig.

Årsaker

Grønn stær oppstår når trykket inne i øyet blir tilstrekkelig høyt til å skade strukturer bak i øyet og forårsake nerveskade. Det rammer vanligvis begge øynene, men vanligvis angripes ett øye raskere enn det andre.

Øyeskader pga grønn stær kan ikke reverseres, men tidlig diagnose og behandling med medikamenter, laserbehandling eller kirurgi kan begrense ytterligere synstap.

KOM I GANG MED KONTAKTLINSER

* Eventuelle kostnader kan komme i tillegg, for eksempel kostnader knyttet til kontaktlinseundersøkelse. Ta kontakt med din optiker for mer informasjon. Kun norske innbyggere 18 år og eldre. En prøveperiode per person.