ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

KOM I GANG MED KONTAKTLINSER

Få hjelp av en optiker til å finne den riktige typen ACUVUE® kontaktlinser for deg.

** Alle ACUVUE® kontaktlinser har UV-blokkering for å bidra til å gi beskyttelse mot skadelige UV-stråler til hornhinnen og inn i øyet. UV-absorberende kontaktlinser erstatter IKKE beskyttende UV-absorberende briller eller solbriller fordi de ikke dekker hele øyet og området rundt. Du burde fortsette å bruke UV-absorberende briller som henvist av din optiker. UV-stråling målt med -1,00 linse.

‡ Sammenlignet med tidligere JJV multifokal design; teknologi optimalisert for parametrene for både refraksjonsfejl og addisjonsstyrke for flere synsavstander og lysnivåer.

§ www.clinicaltrials.gov is a website maintained by the NIH. The 5 clinical studies evaluated subjective comfort as a primary or secondary endpoint for ACUVUE® OASYS 1-Day Brand Contact Lenses with HydraLuxe® Technology. Review conducted as of October 29, 2021.

^ Gjelder kun for kjøp i Norge og for personer over 18 år som er bosatt i Norge. Kun ett tilbakebetalingskrav per person. Tilbakebetalingskrav må gjøres på den offisielle tilbakebetalingsøknaden, og du finner fullstendige vilkår og betingelser på: https://www.acuvue.no/kontakt-linser-pengene-tilbake-garanti. Optiker må validere kravet. Profesjonelle avgifter refunderes ikke. Originalkvitteringer for kjøp må inkluderes. Alle tilbakebetalingskrav må gjøres innen 6 måneder etter kjøpe. Alle tilbakebetalingskrav for ACUVUE® endagskontaktlinser skal ledsages av minst 75 % av antall kjøpte kontaktlinser i uskadd originalforpakning. Alle tilbakebetalingskrav for ACUVUE® flerdagskontaktlinser skal ledsages av minst 65 % av antall kjøpte kontaktlinser i uskadd originalforpakning. Tilbakebetalingskrav kan gjøres for høyst ett års forbruk av linser. Du har lovfestede rettigheter med hensyn til linsene du har kjøpt. Denne tilfredsstillelsesgarantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter på noen måte. Promotor: Johnson & Johnson AB, Kolonnvägen 45, SE-170 67 Solna

1. JJV data på fil 2016: “LACREON®, HYDRACLEAR® PLUS, HYDRACLEAR® 1 and HydraLuxe® Tear Film technologies”.

2. JJV data på fil 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits.