Skip to main content

PASIENT INSTRUKSJONSGUIDER

Følgende symboler kan forekomme på etiketten eller esken for ACUVUE® kontaktlinser.

Symbol Definisjon Beskrivelse

Referanse

#

ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer Tilvirket av eller i Angir produsenten av det medisinske utstyret 5.1.1
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date Produksjonsdato Angir datoen då det medisinske utstyret ble produsert 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date Brukes innen (utløpsdato) Angir datoen da det medisinske utstyret ikke lenger skal brukes 4.1.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code Lotnummer Angir produsentens lotnummer slik at partiet kan identifiseres 5.2.5
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized Sterilisert med damp eller tørr varme Angir at et medisinsk utstyr er sterilisert med dampvarme 5.4.2
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse Ikke bruk flere ganger (engangs bruk) Angir et medisinsk utstyr som er beregnet for engangsbruk 5.4.3
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions Se bruksanvisningen for bruk Indikerer at brukeren må se bruksanvisningen for bruk 5.4.3

Få offisielt instruksjonsmateriell for alle ACUVUE® kontaktlinser her.

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS 

ACUVUE® OASYS for PRESBYOPIA

ACUVUE®2
Pasientinstruksjonsguide (1.07 MB)

ACUVUE® OASYS

1-DAY ACUVUE®

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® TruEye® (narafilcon A)

1-DAY ACUVUE® MOIST

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
Pasientinstruksjonsguide (622.88 KB)
Pakningsvedlegg (1.32 MB)