ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology and OptiBlue™ Light Filter

Få hjelp av en optiker til å finne den riktige typen ACUVUE® kontaktlinser for deg.

Produktbildet er kun for illustrasjon

Tilgjengelig fra 1. mars 2023

† Sammenlignet med ACUVUE® OASYS 1-Day

# n≥449

± n=378

‡ Sammenlignet med offentlig tilgjengelig informasjon fra mai 2022.

^ Filtrering av High-energy Visible (HEV) lys med kontaktlinser har ikke vist seg å gi systemiske og/eller okulære helsefordeler for brukeren. Snakk med en øyespesialist for mer informasjon.

§ ACUVUE® OASYS MAX 1-Day har et unikt blågrønt tone pga. kombinasjonen av blått-fiolett/High-energy visible (HEV)-lysfilter og den blå håndteringsfargen.

** Alle ACUVUE® kontaktlinser har UV-blokkering av klasse 1 eller klasse 2 som bidrar til å beskytte mot at skadelige UV-stråler kommer inn i hornhinnen og inn i øyet. UV-absorberende kontaktlinser er IKKE en erstatning for beskyttende UV-absorberende øyebeskyttelse, for eksempel UV-absorberende beskyttelsesbriller eller solbriller, fordi de ikke dekker hele øyet og det omkringliggende området. UV-stråling målt med -1,00 linse.

1. JJV Data on File. CSM Subjective Responses ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses – Retrospective Meta-analysis.

2. JJV Data on File 2022. TearStable™ Technology Definition.

3. JJV Data on File 2022. Material Properties: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1 DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe® Technology and ACUVUE® OASYS MAX 1-Day with TearStable™ Technology Brand contact lenses and other daily disposable contact lens brands.