VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Erklæring om bruk av kontaktlinser og Coronavirus (COVID-19)

Det følger av vårt Credo at vår viktigste prioritet er pasienter, kunder, ansatte og lokalsamfunn som stoler på oss. Vi støtter opp om veiledningen gitt av offentlige helsemyndigheter for å bidra til å begrense spredning av coronavirus (COVID-19) ved å unngå berøring av ansiktet og øynene. Kontaktlinser er trygge å bruke og potensiell kontaminering kan unngås ved å følge de korrekte anvisninger for kontaktlinser, som foreskrevet av optikere, som inkluderer grundig vask, rengjøring og tørking av hendene dine før du berører kontaktlinsene. Detaljert informasjon om korrekt bruk- og pleie av kontaktlinser finnes på ACUVUE® hjemmesiden under « Bruk og stell »

Viktig informasjon for kontaktlinsebrukere:

ACUVUE® kontaktlinser kan brukes til synskorreksjon. En øyespesialist vil avgjøre om kontaktlinser passer for deg.

Hvordan skal jeg bruke linsene mine?

Følg øyespesialistens anbefaling for bruk og utskifting grunnet naturlig bruk samt instruksjonene om riktig stell i henhold til produktinformasjonen som er tilgjengelig i bruksanvisningen.

Er det noen risiko forbundet med bruk av kontaktlinser?

Selv om det er sjeldent, kan det oppstå alvorlige øyeproblemer når du bruker kontaktlinser. Derfor er det viktig å snakke med øyespesialisten om riktig og sikker bruk og hvordan du tar vare på linsene dine.

Hvem skal ikke bruke kontaktlinser?

Bare øyespesialisten din kan avgjøre om kontaktlinser passer for deg. IKKE bruk kontaktlinser hvis du har øyebetennelse, øyesykdom eller systemisk sykdom som kan påvirke øyet, eller hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene i produktet. Hvis du får ubehag i øyet, usedvanlig stor tåredannelse, synsforandringer, rødhet eller andre øyeproblemer, må du fjerne linsene og kontakte øyespesialisten umiddelbart.